Nyheter

Aker Tech

Aker Tech

Prosjektet omfatter oppføring av et nytt kontorbygg (Tech house) på Fornebu i Bærum kommune . Bygget består av 7 etasjer. Under kontorbygget bygges en parkeringskjeller på ca 9300 kvm. Kjelleren blir felles med evt framtidig kontorbygg sør-vest for Aker tech […]