Nyheter

Vårt HMS arbeid

Vårt HMS arbeid

Det er mange momenter som ligger i et godt HMS system. Det vet vi i Loe Betongelementer og legger derfor daglig fokus på HMS i alt vi gjør. Mål for arbeidet vårt vil alltid være null personskade. Vi jobber derfor […]

Graphic concrete

Graphic concrete

Det finnes mange muligheter til å støpe fassadeelementer med unikt design ved bruk av Graphic Concrete®. For å oppnå den individuelle overflaten brukes spesielle membraner med ønsket design som legges i bunnen av formen. Etter fylling med betong og herding […]

Slipte fasader

Slipte fasader

Slipemaskinen er utstyrt med 8 slipekroner og kan belegges med industridiamant slik at finheten kan varieres fra grov sliping til fin smergeleffekt. For fasaden på bildene ble det brukt svart Larvikitt, men overflaten kan tilpasses etter kundens ønske f.eks. hvit […]

Aker Tech

Aker Tech

Prosjektet omfatter oppføring av et nytt kontorbygg (Tech house) på Fornebu i Bærum kommune . Bygget består av 7 etasjer. Under kontorbygget bygges en parkeringskjeller på ca 9300 kvm. Kjelleren blir felles med evt framtidig kontorbygg sør-vest for Aker tech […]