Transport og montasje

Montasje

Loe Betongelementer AS har i mange år utviklet et tett samarbeid med Loe Elementmontasje AS som er vår faste leverandør for montasje av råbygg i prefab betongelementer og stålkonstruksjoner.

Selskapet har kompetanse og kapasitet for å møte kravene som stilles fra myndigheter, byggherrer og kunder. Alle montører og kransjåfører har bred erfaring innen montering, og får jevnlig sertifisert opplæring i riktig håndtering av ulike betongelementer og stålkonstruksjoner. Sikkerhet på byggeplassen kommer alltid først.

Kompetent service med fokus på helse og sikkerhet

Økende krav fra myndighetene til dokumentasjon av montering // ulike tillatelser til montering // klasse

Ved intern kvalitetssikring, gjennom kontroll av Loe Betongelementers anleggsledere og gjennom kontroll av hovedentreprenørs byggeledere gjennomgår montasjearbeidet grundig kontroll og kvalitetssikring.

Transport

For effektiv og pålitelig transport av våre betongelementer og stålkonstruksjoner til byggeplass har vi etablert en langvarig samarbeid med Element- og spesialtransport AS.

Det langvarige samarbeidet med våre partnere innen transport og montasje gir oss mulighet til god intern koordinering for å finne fleksible løsninger slik at råbygget kan leveres trygt og effektivt til avtalt tid.