Kvalitet

Når det kommer til kvalitet så er valget enkelt:

Loe Betongelementer AS leverer og skal levere kvalitetsprodukter til markedet i rett tid og til riktig pris.

Kvalitet i alle ledd av vårt arbeid skal sikre at vi får fornøyde kunder og at vi er konkurransedyktige i markedet.
Vårt kvalitetssystem er tilpasset vår virksomhet og skal blant annet sikre at vi leverer produkter i henhold til gjeldende lover, forskrifter, regler og standarder.

Våre kunder skal være trygge på, at de får konkurransedyktige priser, at våre leveranser kommer i henhold til avtalt fremdriftsplan og tilfredsstiller alle relevante krav når de velger oss som samarbeidspartner i sine prosjekter.

Kontroll

Det er strenge krav til kontroll både i prosjektering, produksjon og ved montasje.

Det utføres omfattende egenkontroll og sidemannskontroll i vår prosjektering. Her er det klare krav til sporbarhet og dokumentasjon som ivaretas. Det utarbeides egne kontrollplaner for alle prosjekter.
Vi har egen sentral godkjenning fra Direktoratet for byggekvalitet for den høyeste tiltaksklassen innen konstruksjonssikkerhet.

I produksjon utføres det daglig kontroll av alle produkter. Alle kontroller dokumenteres i eget system.


Vårt produksjonskontrollsystem for prefabrikkerte betongelementer er sertifisert av Kontrollrådet.
Kontrollrådet utfører egne 3.partskontroller og etterprøver at vi hele tiden følger opp produksjonen som forutsatt i standardene. Og ikke minst at dette er dokumentert på en tilfredsstillende måte.

Loe Betongelementer AS har egen moderne testlab som tester kamstål rettet fra kveil. Dette gjør at vi har fortløpende kontroll på kamstål og kan raskt utføre tiltak og eventuelt oppfølging mot leverandør. Alle testresultater dokumenteres i eget system.

 I forbindelse med montasjen utføres det daglig kontroll av arbeidet. I tillegg utføres det systematiske stikkprøvekontroller. Alle kontroller dokumenteres.
Det utarbeides egne kontrollplaner for montasjen. Vi har egen sentral godkjenning fra Direktoratet for byggekvalitet for den høyeste tiltaksklassen innen montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner.

For å sikre høy kvalitet på sveisearbeider har vi egen spesialist i Loe Betongelementer AS som daglig følger opp disse arbeidene. Egne kontrollrapporter utarbeides og følges opp. Det utføres også kontroll av sveisesertifikater for å sikre at alle til enhver tid har nødvendig kompetanse til å utføre arbeidet.

Forbedringsarbeid

Loe Betongelementer AS satser på kontinuerlig forbedring ved å benytte LEAN som metodikk.

Kartlegging av arbeidsprosesser og identifisering av forbedringsområder er en viktig del av arbeidet.

I det systematiske forbedringsarbeidet så registreres, behandles og dokumenteres alle avvik.