Vegg- og fasadeelementer

Betongvegger

Betongvegger leveres i forskjellige tykkelser og størrelser. De mest vanlige tykkelsene er t=200mm, t=250mm og t=300mm. Vegger brukes normalt som trappe- og heissjakter, kjellervegger, delevegger, etc. Spesielt der hvor det likevel er behov for en bærelinje for dekkene er det gunstig å bruke betongvegger som også har god motstand i forhold til brann og lyd.

Veggene støpes med en side mot formside og en side opp i form som trekkes av eller pusses. De fleste formsider er av stål og gir en glatt og jevn overflate. Siden opp i form vil få en annen overflate avhengig av hvilken behandling som velges. Det mest vanlige er at de pusses lett med en skive som gir en litt grov men jevn overflate klar til sparkling og maling.

For vegger hvor betongen ønskes synlig bør dette planlegges allerede tidlig i prosjekteringen. Det må da velges riktig siden mot formsider slik at det i størst mulig grad plasseres forankringer etc på den siden av veggene hvor gjennpussinger etc blir minst synlig.

Massiv vegg mot gummimatrise med sinius form (bølgeform)
Grå betong støpt mot gummimatrise med liggende rille-mønster

Betongfasader

Betongfasader består av innersjikt og yttersjikt i betong med isolasjon imellom. Innersjiktet kan også være bærende hvor hulldekker ligger inn på veggen. Yttersjiktet er som oftest 80mm tykt og kan ha forskjellige overflater. Isolasjon legges inn i tykkelse ut fra hvilke U-verdi som kreves i bygget. Den mest brukte isolasjonen er Super-EPS med varmekonduktivitet λD = 0,031 W/mk.

Vi leverer fasader med mange forskjellige overflater. Yttersjikt kan støpes opp i form eller ned i form, noe som gir forskjellige uttrykk. De kan leveres med vanlig grå betong eller med fargepigment. Når yttersjikt støpes ned mot formside kan det også legges inn gummimatriser eller Graphic Concrete. Formsiden kan også smøres men vanlig retarder eller mini-retarder. Vi har også slipemaskin som kan slipe elementer opp til 4m x 16m og hvor sidekanter også kan slipes. For å få best resultat anbefales å støpe flaten som skal slipes ned mot formsiden slik at steinene i tilslaget blir liggende mest mulig jevnt. Disse vil bli synlig når betongen slipes.

Vi har også forskjellige måter å slipe overflater på, både med stålbørster som gir en litt ru overflate og med diamanthoder som gir en glatt og blank overflate. Sliping gir også mange muligheter med forskjellig farge på tilslaget som kommer frem ved slipingen

Knust svart Larvikitt med svart farget betong som er frilagt. Logo i farget betong og hvit marmor
Hvit marmor og hvit sement med slipt blank overflate
Graphic Concrete på Moske på Fjell