Sertifiseringer

Betong – et miljøvennlig materiale

Naturen og fremtidens befolkning setter pris på betong som materialvalg. Et betongbygg er noe man får nytte av i generasjoner – kan man si det samme om tre og plast?

Betong produseres av naturlig masse og har en lite energikrevende fremstilling. Når man en gang i fremtiden skal bytte ut bygget, er også avhendingen trygt for miljøet fordi produktet kan resirkuleres.

Energibesparende

Betong har en isolerende effekt som kommer godt med i forhold til energiforbruk i forhold til oppvarming. Overskuddsvare lagres i betongen og blir utnyttet om natten, det har vist seg mulig å spare 40-50 % av fyringskostnadene, sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingssystemer i lette konstruksjoner.

Betong har også fordeler i motsatt på varme dager, materialets isolerende evne gjør at det tar lenger tid før varmen trenger inn i bygget og man får lavere maksimaltemperaturer.

Mindre støy

Betong isolerer ikke bare i forhold til temperatur, den demper også lyd. Et mer lydisolert bygg utgjør en nøkkelfaktor for et godt arbeidsmiljø.

Miljøsertifisering NS-EN ISO14001

Loe Betongelementer AS har etablert og følger et miljøstyringssystem i samsvar med kravene i NS-EN ISO 14001 – miljøledelse.

Fokuset på miljøet har økt mer og mer, ikke bare i byggebransjen. For oss som produsent og leverandør av betongelementer betyr dette også økende krav av kunder og samarbeidspartner i forhold til miljø og samfunnsansvar.

Gjennom sertifiseringsprosessen har vi jobbet mye med systematisk arbeid mot en helhetlig politikk og miljøstyring av arbeidsprosesser. Vi har nå lagt grunnlag for å imøtekomme de økende kravene og kan dokumentere at vi arbeider målrettet med miljøspørsmål og et kontinuerlig forbedringsarbeid.

En til tider krevende prosess med mye læring og systematisk arbeid har ført oss til første mål: sertifisering. Nå starter den virkelige oppgaven, med å gjennomføre kontinuerlige forbedringer slik standarden legger opp til.

Miljøpolicy

Som en bærekraftig samfunnsaktør har Loe Betongelementer AS fokus på miljøansvar ovenfor kunder, ansatte og samfunnet, både ut ifra økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn. Gjennom aktiv ledelse og utvikling søker vi kontinuerlig å utvikle prosesser, produkter og tjenester som senker vår miljøpåvirkning både direkte og indirekte.

Loe skal sikre å inneha tilstrekkelig intern miljøkompetanse, og det er utarbeidet et miljøprogram som kommuniseres og følges kontinuerlig opp på alle nivåer i bedriften.
Vi reviderer jevnlig vårt miljøprogram, i henhold til endringer i våre miljømål og i samfunnets krav til bedriftene. Vi jobber for å øke miljøbevisstheten til våre ansatte og samarbeidspartnere.