Loe satser stort på solcelleanlegg

Loe Betongelementer og Loe Rørprodukter har nylig signert hver sin kontrakt med det lokale solenergiselskapet PV Solar AS. Vi gleder oss til å installere hele 4 000 kvadratmeter takareal og med dette bidra med
346 000KWh årlig. Gjennom solcelleanleggene vil vi få en innsparing på cirka 30 prosent og med dette bidra til både kortreist og fornybar energi.

Investeringen i solenergi er en del av Loe-konsernets ESG-strategi kalt Loe Impact. Strategien går på å redusere utslipp, avfall og forbruk av materialer og energi, samt legge om til fornybar energi som del av det grønne skiftet.

Fokus og satsning på menneskelige ressurser, der arbeidsmiljø og kompetansebygging står sentralt, er viktige elementer i Loe Impact og Loes strategi for å utvikle bedriftene, ifølge selskapet.

Reduserer strømregningen

Solenergi-anlegget på Steinberg skal monteres på en eksisterende produksjonshall og vil redusere strømregningen med 30 prosent i elementproduksjonen. Anlegget i Hokksund skal bygges på en ny produksjonshall på 1.700 m2.

Prismessig ligger investeringen på under 40 øre pr. KWh. Med en strømpris på over 1,5,-/KWh inkl. nettleie og avgifter, er det lett å regne på lønnsomheten.

Planlagt oppstart for byggingen er april/mai og anlegget på Loe Betongelementer skal stå ferdig i sommer. Anlegget på Loe Rørprodukter kommer fortløpende og vil stå ferdig i høst.

– De fleste er enige om at det haster å gjøre miljøtiltak og stadig flere norske bedrifter tar klimautfordringene på alvor ved å prioritere langsiktige klimaløsninger. Med disse kontraktene melder Loe seg på i det grønne skiftet og viser handlingskraft i praksis, uttaler selskapet.

Anleggene vil redusere klimagassutslippene med 130 tonn hvert år. Dette vil styrke konkurransekraften i byggeindustrien, som i stadig større grad har fokus på lave klimagassutslipp fra produksjonen.

Planlagt lenge

– Vi har hatt god dialog med PV Solar siden før pandemien, men dessverre fikk prosjektet en bråstopp i mars for to år siden. Prosjektene er nå ute av skuffen igjen og realiseres i år. Vi er glade for at det ble en lokal leverandør som stod igjen til slutt, sier daglig leder i Loe Betongelementer, Geir Høybråten.

– Vi setter stor pris på at Loe-selskapene bevisst velger en lokal leverandør til disse prosjektene og med det sikrer at den totale verdiskapningen tilkommer lokale selskap. PV Solar er totalleverandør av solcelleanlegg til næringsbygg og kontraktene med Loe vil sikre videre vekst i selskapet, samt fremme lokal satsning og kompetanse på solenergi i et sterkt voksende marked, sier daglig leder Bengt Morten Olufsen i PV Solar.

Ifølge ham er norske tak og fasader en del av klimaløsningen, og solenergi i produksjonsbedrifter og næringsbygg, har stor lønnsomhet. Egenprodusert energi gir også økt forutsigbarhet på energikostnadene.