Aker Tech

Prosjektet omfatter oppføring av et nytt kontorbygg (Tech house) på Fornebu i Bærum kommune .

Bygget består av 7 etasjer. Under kontorbygget bygges en parkeringskjeller på ca 9300 kvm. Kjelleren blir felles med evt framtidig kontorbygg sør-vest for Aker tech house.

Det stilles omfattende krav til tekniske løsninger og toleranser i forbindelse med opplegg av fasader og hoved trapp.  

Arkitektfirma: Wingårdhs