Dekke-systemer

Hulldekker

Hulldekker er elementer som består av ribber som virker som bjelker med tette plater i topp og bunn. Dekkene har lav vekt pga. hullene i tverrsnittet. I tillegg er de armert med spennarmering, noe som gir stor kapasitet med lite materialbruk. Hulldekker leveres fra tykkelse t=200 mm til t=520 mm som de største, og kan ha spennvidder opp til ca. 20m for de lengste dekkene. Hulldekker produseres på beddinger med bredde 1,2 m og lengde ca. 100 meter. Når betongen er herdet kappes de opp i riktige lengde og evt. i bredde også, hvis nødvendig. Det er derfor en fordel dersom byggene er planlagt med tanke på 12M modul.

Hulldekker kan ivareta høyt brannkrav men krever tilleggsisolering eller gulvoppbygning for at lydkrav skal være ivaretatt.

Dekkene har lav vekt pga. hullene i tverrsnittet. I tillegg er de armert med spennarmering, noe som gir stor kapasitet med lite materialbruk.

Dersom det er store punktlaster eller av andre grunner hulldekker ikke kan brukes, benytter vi massive forspente dekker som erstatning for hulldekker lokalt hvor det er behov. Disse dekkene har mer armering, spesielt på tvers av spennretningen, og har derfor mulighet til å ivareta større punktlaster etc.

Ribbedekker

Ribbedekker brukes ofte i tak eller dekker i haller, parkeringshus og lignende. Dette er dekker med lav vekt som kan klare lange spennvidder. De bygger noe mer enn hulldekker. Disse kan leveres både som horisontale dekker (DT) og som saltaksformede dekker (SDT). Typisk tykkelse for topp-plate er 80 mm mens total høyde kan være helt opp til 800 mm for DT- og 1150 mm for SDT-elementer.

SDT
SDT Biltema Gol