Produksjon

Loe Betongelementer sin produksjonsavdeling omfatter 3 produksjonsavdelinger på Steinberg og en i Skien.

Vi produserer tilnærmet alle prefabrikkerte betongprodukter med en årsproduksjon på ca. 150.000 tonn:

Vi har pr i dag ca. 140 ansatte i produksjon og arbeidsoppgavene er svært varierte. Blant våre produksjonsarbeidere finner vi forskalingssnekkere, jernbindere, støpearbeidere, blanderi- operatører, maskinoperatører, verkstedpersonell, sveisere, kran- og maskin-førere. Vi har også baser, formenn, avdelingsledere, og produksjonsplanleggere.

Fra kontrollrommet for blanderiet styres all betongproduksjon gjennom et avansert styringssystem for i alt 3 blandestasjoner. Betongen testes i vårt eget laboratorium.

I en produksjonsbedrift er logistikk, planlegging og prosess-styring helt avgjørende for en effektiv og rasjonell produksjon. Vi har innført LEAN som et verktøy for prosesstyring og vi benytter Eliplan for produksjonsplanlegging og logistikk der produksjonstegninger fra konstruksjonsavdelingen legges inn og planlegges i rekkefølge. Videre genereres elementinformasjon til avansert produksjonsutstyr som kappe-/rette maskiner, bøyebenker, betongsager, plotter og slipemaskin.

Hulldekker i tykkelse 200-500mm. Våre hulldekker produseres med det mest moderne utstyret på markedet, med både hulldekkemaskiner, betongsager og plotter fra Elematic. Elementene holder høy kvalitet, samtidig som de produseres med betong i lavkarbonklasse A.

Fasader (sandwich) Bærende og ikke bærende med U-verdi ned til ca. 0,12 w/m2K . Fasader leveres med et stort spekter av overflate, struktur og farge, og vi har sannsynligvis Norges mest avanserte slipemaskin.

Massive vegger i betong benyttes i trappe-/heis-sjakter innvendige skillevegger og kjellervegger. Veggene inngår normalt i byggets avstivende system. Overflaten kan behandles med ulik struktur og eller farge-nyanser. Kan også slipes for en ferdig overflate.

Balkonger og svalganger produseres i mange utførelser. Vi produserer elementene med fall, oppkanter, sluk og renner etter kundens ønsker og behov. Overflaten kan være glatt betong, brettskurt eller støpt mot matriser for å gi spesiell overflatestruktur.

Søyler og bjelker produseres med en rekke ulike mål og tverrsnitt skreddersydd det enkelte prosjektets behov. Bjelker produseres hovedsakelig med spennarmering. Vi produserer blant annet lavflensbjelker i betong med hyllehøyde på kun 85mm for tilnærmet uhindret fremføring av tekniske anlegg og optimal romhøyde.

Tribuner: Vi produserer tribuneelementer til idrettsarenaer både for utendørs og innendørs. Disse prosjekteres og produseres etter kundens ønske og kan både være spennarmerte og slakkarmerte.

Trapper: Trapper og reposer produseres ved vår fabrikk i Skien. Trappene produseres med bredder, inntrinn og opptrinn etter kundens behov. Vi produserer pr. i dag hovedsakelig rettløpstrapper med glatt betongoverflate, men vi har samarbeidspartnere som produseres alle typer trapper etter kundens ønske.

Samferdsel: Loe Betongelementer produserer brubjelker, brudekker, kulverter, støttemurer, og tunell-elementer tilpasset kundens behov. Vi produserer også flytebrygger til småbåthavner o.l.

Loe Betongelementer har ca. 30.000 m2 lagerområde hvorav nesten halvparten er under tak. Likevel gir dette kun plass til noen få ukers produksjon, slik at planlegging og logistikk er svært viktig. Hver dag transporteres ca. 25 lass med materialer og tilslag inn til fabrikken og samme antall lass med betongelementer ut til våre byggeplasser. En rekke kraner benyttes i opplastingen av elementer på bilene.

Logistikk og oversikt over lageret styres gjennom Eliplan og  scanning av produktene som angir hvor de befinner seg.