Stålkonstruksjoner

Der hvor det er behov for spesielt små dimensjoner, som f.eks. når det ønskes å skjule søyler og bjelker inne i yttervegger, må det benyttes søyler og bjelker i stål. Kombinert med hulldekker og massive vegger gir dette et typisk bæresystem for boligbygg hvor søyler ønskes skjult.

Vi leverer også fagverk i stål hvor det trengs for å løse ekstra lange spenn eller utkraginger

Stålsøyler og stålbjelker over etasje i bunn med bæresystem av betong

Fornebuporten Utkraget bygningskropp på 22,5m med 4 og 5 etasjer

Portalen Drammen, stålfagverk
Portalen Drammen, stålfagverk