Søyle-bjelke systemer

Søyler og bjelker i betong egner seg spesielt godt hvor det er store laster og lange spennvidder. Typiske bruksområder er i parkeringskjellere og parkeringshus, forretningsområder og kontorer. Søyler kan leveres som både, firkantede, runde og ovale. Bjelker kan leveres både som underliggende og som hyllebjelker som integreres i dekket. Der hvor det er ekstra krav til lavtbyggende bjelker kan vi levere bjelker med 85mm eller 135mm hylle under dekket. Lavtbyggende bjelker har betydelig lastkapasitet og benyttes med spennvidder opp til ca 7-8m der hulldekkene spenner opp mot 12-13m- Dette gir store søylefrie arealer som sikrer høy utnyttelse, og stor fleksibilitet i forhold til innredning og oppdeling.

Bjelker kan leveres både som underliggende og som hyllebjelker som integreres i dekket.

For lange spennvidder bruker vi spennarmerte bjelker. For å spare vekt lages disse som I-bjelker hvor topp og bunn har større bredde enn midten av bjelken. Typiske bygg hvor disse bjelkene brukes er lagerbygg, idrettshaller, kul og lignende, men de kan også brukes i andre typer bygg hvor det er nok plass. I-bjelker kan leveres både som rette bjelker og som saltaksformede bjelker