Miljø

Loe Betongelementer AS har etablert og følger et miljøstyringssystem i samsvar med kravene i NS-EN ISO 14001:2015 og ble sertifisert av Kontrollrådet i 2016.

Loe Betongelementer AS – Miljøpolicy

Loe konsernets miljøpolicy angir bedriftenes retning mot miljøbevisst og en bærekraftig fremtid.

Som en bærekraftig samfunnsaktør har Loe Betongelementer AS fokus på miljøansvar ovenfor kunder, ansatte og samfunnet, både ut ifra økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn. Gjennom aktiv ledelse og utvikling, søker vi kontinuerlig å utvikle prosesser, produkter og tjenester som senker vår miljøpåvirkning både direkte og indirekte.


Loe skal sikre å inneha tilstrekkelig intern miljøkompetanse, og det er utarbeidet et miljøprogram som kommuniseres og følges kontinuerlig opp på alle nivåer i bedriften.

Vi reviderer jevnlig vårt miljøprogram, i henhold til endringer i våre miljømål og i samfunnets krav til bedriftene. Vi jobber for å øke miljøbevisstheten til våre ansatte og samarbeidspartnere.

BETONG – et miljøvennlig materiale

Naturen og fremtidens befolkning setter pris på betong som materialvalg. Et betongbygg er noe man får nytte av i generasjoner – kan man si det samme om tre og plast?

Betong produseres av naturlig masse og har en lite energikrevende fremstilling. Når man en gang i fremtiden skal bytte ut bygget, er også avhendingen trygt for miljøet, produktet kan resirkuleres.

Energibesparende

Betong har en isolerende effekt som kommer godt med i forhold til energiforbruk i forhold til oppvarming. Overskuddsvare lagres i betongen og blir utnyttet om natten, det har vist seg mulig å spare 40-50 % av fyringskostnadene, sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingssystemer i lette konstruksjoner.

Betong har også fordeler motsatt på varme dager. Materialets isolerende evne gjør at det tar lenger tid før varmen trenger inn i bygget og man får lavere maksimaltemperaturer.

Mindre støy

Betong isolerer ikke bare i forhold til temperatur, den demper også lyd. Et mer lydisolert bygg utgjør en nøkkelfaktor for et godt inneklima.

Brannhemmende

Betong er et brannhemmende materiale og reduserer brannskader vesentlig. Redusert brannspredning øker den tilgjengelige evakueringstiden, dette kan redde liv. Ved brann kan også betongbygg som regel rehabiliteres. Forsikringspremier som en konsekvens av dette er lavere for betongbygg, enn for bygg i lettmateriale.