Konstruksjon

Avdelingen består av totalt ca. 35 ingeniører og sivilingeniører med høy kompetanse innen prosjektering både av betongkonstruksjoner og stålkonstruksjoner. Avdelingen jobber både med prosjekteringsledelse, prosjektutvikling og konstruksjon i alle typer prosjekter fra store kontor – og forretnings-bygg, stadionanlegg, skoler, institusjonsbygg og boligprosjekter til mindre prosjekter som eneboliger og garasjer. Vi jobber også med infrastruktur- prosjekter som bruer, tuneller, støttemurer og kulverter.

Våre prosjekteringsledere legger stor vekt på samarbeid med kunden gjennom hele prosessen, slik at prosjektet optimaliseres både med hensyn til HMS, kvalitet, økonomi, og fremdrift.

Vi benytter avanserte dataverktøy i vårt arbeid, så som Tekla 3D- modellering og flere ulike 2D og 3D beregnings- og analyseprogrammer til prosjektering, detaljering og generering av produksjonstegninger. På større prosjekter jobber vi i team der alle jobber i den samme modellen. Som en del av BIM-prosjekteringen utveksles våre modeller med andre prosjekterende som entreprenører, arkitekter og rådgivende ingeniører. Vi jobber kontinuerlig med å utarbeide optimale konstruksjonstekniske og økonomiske løsninger tilpasset prosjektets- og kundens behov.

For å styre gjennomføringen av prosjektene våre bedre benytter vi LEAN og Six-Sigma som verktøy i prosess-styring og kvalitetsforbedring.

Fokus på planlegging og beslutningsplaner for viktige beslutninger, gir våre kunder og egen organisasjon forutsigbarhet og forståelse for utviklingen og fremdriften i prosjektet.

Fokus på kvalitetsforbedringer gjennom standardisering av løsninger og rutiner fører til at prosessen flyter godt gjennom verdikjeden, og prosjektet får riktig kvalitet.

For å styrke konstruksjonsavdelingen har vi bygget opp en konstruksjonsavdeling på Sri Lanka med 15 ingeniører som utfører deler av prosjekteringen vår på en kostnadseffektiv måte. For å sikre opplæringen har vi en kontinuerlig prosess der nye medarbeiderne fra Sri Lanka kommer til Loe’s konstruksjonsavdeling og jobber her i en periode på 1-4 år. Dette for å lære prosjektering av prefabrikkerte konstruksjoner, og for å lære om norsk kultur og språk. Vi har også en samarbeidspartner i Polen som prosjekterer for Loe Betongelementer. Lederen er siv. Ing som tidligere var ansatt i Loe Betongelementer AS og som har bodd og jobbet en rekke år i Norge. Vi anser det som svært viktig at kunden kan kommunisere godt med alle han møter i vår organisasjon selv om noen av dem er av utenlandsk opprinnelse.

FOU: Avdelingen jobber med standardisering og utvikling av løsninger og produkter. Et eksempel på slik produktutvikling er vårt samarbeid med Kongsberggruppen, der vi har utviklet et tårn som utstyres med sensorer og kamerautstyr for å kunne fjernstyre flyplasser fra sentrale kontrollstasjoner. Disse dekker opp til 5-6 flyplasser. I dette prosjektet har vi samlet Loe-konsernets kompetanse slik at både Loe Betongelementer, Loe rørprodukter og Loe Elementmontasje samarbeider om å gjennomføre disse prosjektene.