Personvernerklæring

Ansvarlig for innhold og publisering av innhold på nettstedet https://www.loe-betong.no er Loe Betongelementer AS (heretter omtalt som LBE).

Selskapet er registrert i foretaksregisteret i Norge:

Loe Betongelementer AS, Pb 4, 3301 Hokksund

Tlf.: +47 32 40 00 00

Orgnr.: NO 951 194 913

Godkjent av Kontrollrådet for betongproduter reg.nr H10/F02

Startbank: 138301

Denne erklæringen gjelder for de opplysninger som LBE innheter fra deg via LBE sitt nettsted, eller på andre måter tilknyttet LBE sin drift.

LBE sitt nettsted kan inneholde koblinger til våre partnernettverk og/eller tilknyttede selskaper. Vi ber deg være oppmerksom på at disse nettsidene har egne personvernerklæringer, og at vi ikke påtar oss noe ansvar eller forpliktelser for disse. Personvernerklæringen kan bli oppdatert om LBE finner dette hensiktsmessig. Du finner alltid nyeste versjon på nettet.

Hvilke opplysninger samler vi inn?
LBE kan samle inn opplysninger som du oppgir til oss gjennom kanaler som internettsiden, våre sosiale medier, arrangementer, møter, telefonkontakt, e-post eller på andre måter.

Slike opplysninger kan inkludere identifikasjons opplysninger og kontaktinformasjon samt yrkestittel i selskap, når du opptrer i profesjonell sammenheng. Registre med korrespondanse med LBE, og eventuell deltakelse i våre spørreundersøkelser.
Opplysningene brukes i hovedsak til håndtering av vårt eksisterende og/eller potensielle kundeforhold og forretningsforbindelser.

Dette gjelder særlig når vi behandler innkommende forespørsler, svarer på øvrige henvendelser vedrørende prosjekt eller produkter, håndterer prosjektdetaljer og involverte prosjektparter. Også for å gjennomfører kundeundersøkelser som grunnlag for forbedring av tjenester og produkter, arrangerer fabrikkbesøk eller andre sammenkomster, kommuniserer til kunder og kontakter om forhold rundt virksomheten eller skaper statistikk til markedsanalyser.

LBE beholder opplysningene dine kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle krav og formål om leveranse av tjenester og produkter i forbindelse med inngåtte avtaler og prosjekter, og om nødvendig for avslutning av samme formål. LBE beholder opplysningene dine kun innenfor rammene av det som er fastsatt i gjeldende lovgivning, også med hensikt om å imøtekomme lovfestede krav til regnskap, rapportering og øvrig økonomistyring.

Du kan kontakte LBE angående spørsmål om behandling av din kontaktinformasjon og korrigering og sletting.

De registrerte har rett til å klage til Datatilsynet over behandling av deres personopplysninger:

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Tlf.: 22 39 69 00

postkasse@datatilsynet.no

© 2023

Back to top