Hvorfor velge betong?

Betong er et fantastisk materiale hvor bare fantasien setter begrensninger for konstruksjonens utforming, overflate og design.

Prefabrikkerte betongkonstruksjoner gir muligheter for svært lange spennvidder som gjør at man kan løse bygget uten innvendige bærelinjer eller bærende vegger. Dette gjør bygget fleksibelt, og hulldekker gjør at materialbruken nesten halveres målt mot et plasstøpt dekke med samme spennvidde.

Betong er et rimelig materiale som dimensjonert og proporsjonert riktig har nesten uendelig levetid.

Betong brenner ikke, og motstår normalt et totalt brannforløp i et bygg. Betong bidrar heller ikke med brannenergi som f.eks, trekonstruksjoner, slik at brannen i mange tilfeller dør ut av seg selv.

Betong krever normalt svært lite vedlikehold og maling eller annen miljøskadelig overflate er unødvendig. En slipt betongoverflate holder seg pen i mange tiår. Ved å kombinere med glass eller andre materialer blir uttrykket lett og elegant.

Miljø

Betong har ord på seg for å være lite miljøvennlig. Betongelementbransjen og forskningsmiljøer i Sverige har de senere år jobbet mye med å beregne fotavtrykket for Co2 og utføre studier der bygg som bygges i betongelementer sammenliknes med massivtre.

Studiene dokumenterer at betongelementer kan være mer miljøvennlig enn massivtre, men at man faktisk må gjøre sammenlikningen i det aktuelle bygget for å finne det mest miljøvennlige alternativet, og at det ikke er gitt på forhånd hva som er den mest miljøvennlige løsningen for et bygg. Fleretasjes bygg i massivtre krever i mange tilfeller betongpåstøp på dekkene for å tilfredsstille krav til stabilitet og lyddemping, og store mengder ståldetaljer til sammenføyninger og avstivningskonstruksjoner.

Et utdrag fra en av studiene som beregner og sammenligner Co2- fotavtrykket til et bygg bygget i prefabrikkerte betongelementer og i trekonstruksjon.

Klimagassregnskap av tre- og betongkonstruksjoner kontorbygning 4, 8 og 16 etasjer.

Resultatet viser at om man benytter en optimalisert betongkonstruksjon i lavkarbon- betong, er Co2– utslippet lavere enn for det samme bygget i trekonstruksjoner når man bygger mer enn ca. 5 etasjer.

Ser man i tillegg på energiforbruket ser man at betongens evne til varmelagring medfører at energiforbruket i et betongbygg blir lavere enn et bygg i lette materialer selv om U- verdien er den samme.

Legger man til at betong faktisk lagrer Co2, blir betong som er riktig proporsjonert med lavt karboninnhold og optimalisering av materialbruken et miljøvennlig bygg, og at man slipper unna med svært lite vedlikehold målt mot andre materialer.

I byggets levetid vil man med bygging i andre materialer enn betong, normalt måtte skifte ut fasader og bygningsdeler underveis i livsløpet. Levetiden til betong er overlegen andre materialer.

Mer om betongelementer og betongens egenskaper på www.betongelement.no