Historie og fremtid

Eldre historie – 1933 til 1989

Loe eventyret begynte i 1933, da Kristoffer Loe startet opp produksjon av takstein bak stabburet på gården Loe i Øvre Eiker. Rett i forkant av krigen (1938) ble produksjonen utvidet med rør og kummer av betong, og produksjonen ble flyttet til Steinberg, hvor virksomheten møysommelig har utviklet seg til en av Norges største produsent av prefabrikkerte betongprodukter til byggebransjen.
Brødrene Terje og Tom Loe, barna til Kristoffer Loe, kom tidlig inn i virksomheten. Terje Loe tok utdannelse som sivilingeniør i Glasgow, Skottland. På begynnelsen av 60-tallet, etter avsluttede studier, startet Terje virksomheten med prefabrikkerte betongelementer.  Forspente bjelker var det første som ble produsert, siden ble dette utviklet videre til søyler, DT og fasader. På 80-tallet ble hulldekk produksjonen satt i gang.

Nyere historie – 1989 til …

I 1989 ble Loe Betongelementet AS grunnlag slik vi kjenner det i dag. I 2004 kjøpte Lars Kristoffer Loe, Kristoffer Loe sitt barnebarn, Loe Betongelementer AS. Konsernet Loe Holding AS ble dannet under oppkjøpet, det består i hovedsak av tre heleide datterselskaper; Loe Betongelementer AS, Loe Rørprodukter AS og eiendomsselskapet Kristoffer Loe & Sønner AS. Morselskapet er 100 % eiet av Lars Kristoffer Loe.

Loe Betongelementer AS er i dag en av landets ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer. Vi er i stadig utvikling og har vært med på å sette opp flere av landes store bygninger. Blant annet har Loe Betongelementer skaffet produksjonsutstyr som gir mulighet for slipte fasader og med denne skapt vakre estetiske fasader på skoler og andre bygninger.

Betong er et miljøvennlig byggemateriale og Loe Betongelementer AS er opptatt av å stadig være i utvikling. Opp igjennom årene har vi jobbet intenst med å forbedre reseptene våre, kutte forbruk og redusere miljøbelastninger. Les mer om vår miljøpolicy.

I dag er Loe Betongelementer AS en del av Loe Holding AS som har flere datterselskaper.