Vårt HMS arbeid

Det er mange momenter som ligger i et godt HMS system. Det vet vi i Loe Betongelementer og legger derfor daglig fokus på HMS i alt vi gjør. Mål for arbeidet vårt vil alltid være null personskade. Vi jobber derfor kontinuerlig med å bedre oss på alle instanser i bedriften.

Gode rutiner og prosedyrer ligger til grunn i alt vårt arbeid. Gjennom vår KS/HMS håndbok har vi et godt oppslagsverk for alle våre arbeidsoperasjoner. Her gjelder både kvalitet og HMS. Boken er utarbeidet av ledere og ansatte som har lang erfaring og bred kunnskap. Vi tar jevnlige gjennomganger og oppdateringer av våre prosedyrer og sørger for at vi alltid er i utvikling.

Samarbeid. For at et prosjekt skal gå sikkert og effektivt er det avgjørende med et godt samarbeid. Fra prosjektets startfase legger vi vekt på en god relasjon til kunden. Vi setter opp møter der HMS blir et sentralt punkt. Kunden og byggherre sitter på kunnskap om forhold som blir avgjørende for en sikker og effektiv montasje. Sammen kan vi finne gode løsninger som alltid vil sette HMS sentralt i alt vårt arbeid.  

Igjennom alle arbeidsoperasjoner må hver og en ta ansvar, samtidig som alle skal ta vare på hverandre. Ved et godt samarbeid på arbeidslaget kan de ansatte stadig vurdere og utveksle kunnskap om en god og sikker arbeidsutførelse.

God opplæring. «Kunnskap er makt,» sies det. Vi vil gjerne omformulere det til «Kunnskap er kontroll». Gjennom god opplæring og godt kunnskapsnivå vil de ansatte ha bedre kontroll på arbeidet sitt. Dette er et sentralt ledd i vårt HMS arbeid. Våre ansatte har god kunnskap i sine arbeidsfelt og vi har jevnlig opplæring og kunnskapsutvikling internt og eksternt.  

En nøye utarbeidet risikovurdering, som baserer seg på gode prosedyrer, rutiner, kunnskap og erfaring er sentralt i HMS. Vår HMS-leder har mange års erfaring og jobber tett sammen med konstruksjon, produksjon, montasje og kunden for å utarbeide risikovurderingen. Han bistår kontinuerlig de ansatte med tilpassede og gode løsninger med HMS i fokus.   

RTB er et satsingspunkt for Loe Betongelementer. Rent tørt bygg bidrar til bedre arbeidsforhold, sikrere byggeplasser, bedre helse, effektivitet og mindre feil. I hovedsak arbeider Loe Betongelementer i grønn sone og vi legger derfor vekt på å holde orden, fjerne betongstøv og søl.

Utvikling. Vi i Loe Betongelementer vil alltid utvikle oss. Gjennom alle de nevnte punktene arbeider vi kontinuerlige med kunnskapsutvikling og følger nøye med rundt oss for å finne nye metoder og kunnskap.