Drammen Tinghus

Etter et godt og langt samarbeidet med NCC, har vi utviklet et fasadesystem bestående av farget beige betong og innstøpte teglfelter.Fasadeelementene skal pryde Drammen Tinghus med hele 2000 m2 elementer.Etter mange måneder med avklaringer på betongfarge, teglsteinstype, vindusdetaljer, kantdetaljer etc. […]

Vårt HMS arbeid

Det er mange momenter som ligger i et godt HMS system. Det vet vi i Loe Betongelementer og legger derfor daglig fokus på HMS i alt vi gjør. Mål for arbeidet vårt vil alltid være null personskade. Vi jobber derfor […]

Fokus på HMS

HMS policy og målsetninger Loe Konsernet setter Helse, Miljø og Sikkerhet i første rekke. Dette fortjener våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. Null skade på personell, miljø og materiell er et mål for Loe Konsernet sine aktiviteter. Nullvisjonen er et styrende […]

HMS

HMS – Policy og målsetninger Loe konsernet setter Helse, Miljø og Sikkerhet i første rekke. Dette fortjener våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. Null skade på personell, miljø og materiell er et mål for Loe konsernet sine aktiviteter. Nullvisjonen er et […]