Fokus på HMS

HMS policy og målsetninger

Loe Konsernet setter Helse, Miljø og Sikkerhet i første rekke. Dette fortjener våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere.

Null skade på personell, miljø og materiell er et mål for Loe Konsernet sine aktiviteter. Nullvisjonen er et styrende element og langsiktig strategisk målsetning i hele Loe Konsernet. Alle ulykker kan derfor forebygges, slik at målet er null skader og ulykker. Dette forutsetter ansvarliggjøring i alle ledd og kontinuerlig vektlegging av risikostyring, forebygging og læring. Det er derfor viktig å tenke helse, miljø og sikkerhet i hele vår verdikjede. Lover, regler og rutiner betyr mye for vår atferd, men de fritar ikke den enkelte fra å ta et personlig ansvar i arbeidet med HMS.

HMS-strategi

Vi setter krav til tydelig, synlig og proaktiv ledelse på alle nivåer i vår organisasjon.

På grunn av elementenes egenvekt og størrelse må man ha et godt utviklet HMS-system som kan ivareta alle arbeidsoperasjoner. Loe Betongelementer har derfor jobbet grundig gjennom mange år med å få de beste prosedyrer for utarbeidelse og montasje av produktene våre. Vår KS/HMS Håndbok gir alle ansatte en grundig gjennomgang av våre sikkerhetsrutiner.

Vi i Loe Betongelementer er opptatt av at «et godt planlagt arbeid», er et «sikrere arbeid». Helt fra startfasen arbeides det med å analysere og oppdage alle risikofylte oppgaver. Risikovurderingen følger hele prosessen fra prosjektets start til slutt. Våre konstruktører har alltid fokus på HMS og jobber tett sammen med montasjeledere og produksjon for et sikkert arbeid og utførelse. Da våre leveranser er i stadig utvikling er det viktig at også vi er i stadig utvikling.  Vi jobber derfor kontinuerlig med å heve oss innen HMS. Vi arrangerer årlig HMS-kampanje der vi får muligheten til å kurse, informere og jobbe sammen om bedre miljø, helse og sikkerhet.