Rortunet

Byggherre:Schage Eiendom
Byggeår:2019-2021
Entreprenør:Insenti AS
Kontraktsum:152 mill
Levert areal:60 836m2
Levert total:33 500 tonn

Loe Betongelementer AS reiste bæresystemet på imponerende 28500 tonn med betong til Rortunet.

Med parkeringskjeller og store næringsarealer i 5 plan, reiser det seg i tillegg 5 blokker med leiligheter på toppen av Rortunet, til sammen hele 10 etasjer.
Områdene mellom boligblokkene danner en egen bygård på taket av næringen, med utsikt mot vann og by.

Prosjektet har et utfordrende bæresystem der ulike lokaler og boliger skal forenes med arkitektur.

Dyktige ingeniører har investert hele 5,5 årsverk i prosjekteringen av dette store bygget. En stor del av utfordringen bestod i å plassere boligblokkene på toppen av nærings arealene.  I tillegg skrår den store flaten som genereres ned i alle retninger mot terreng for å gi en følelse av kontakt med omgivelsene. Dette har gitt oss et komplisert beregnings og montasje moment.

Produksjonen har produsert hele 28500 tonn med bjelker, søyler, vegger og dekker. Til tross for disse store mengdene med elementer ble råbygget reist på bare 14 måneder. Dette ved hjelp av opp til 3 kraner og montasjelag på byggeplassen samtidig. En slik montasje krever en høy grad av koordinering og planlegging av alt fra produksjon, transport og montasje.

Oversiktsbilde er lånt fra hjemmeside til vår samarbeidspartner Insenti.