Fornebuporten

Norges største prefab leveranse

ByggherreAker
Byggeår ca. 2,15 mrd. kr.
Entreprenør HENT AS
Kontraktsum ca. 2,15 mrd.
Levert areal Ca. 60 000 m2 hulldekker.
15 000 m2 DT- elementer
Total betong75 000 m2

Denne rekordkontrakten er trolig den største enkeltstående kontrakten innen byggevirksomhet (anlegg- og offshorevirksomhet unntatt) som er inngått i Norge noensinne. Det vil si at denne leveransen av prefab betongelementer er også for Loe Betongelementer AS den største kontrakt noensinne – til nå.

Konstruksjonen er en viktig del av det arkitektoniske grepet, som er inspirert av offshore og ingeniørkunst. Begge næringsbebyggelser har store, sammenhengende gulvflater, men bygningsmassen er satt sammen av
en rekke mindre volum som veksler i høyde og fasadeliv. Dette bidrar til at
bygningsmassen brytes opp og virker mindre massiv og vil få et opplevelsesrikt spill av lys og skygger.

Kjernen avstiver bygget

Loe Betongelementer AS har utført prosjektering og detaljprosjektering av bæresystemet til Fornebuporten. Bærekonstruksjoner i kontoretasjer består i hovedsak av kjerner av prefabrikkerte betongsjaktvegger, prefabrikkerte etasjeskiller av betong og stålkonstruksjoner for vertikalbæring og bæring av utkragede kontordeler.

– Kjernen er i utgangspunktet stålfagverk- og betongkonstruksjoner som føres kontinuerlig fra overkant bunnplate, i to kjelleretasjer og opp til sju kontoretasjer og taknivå. Kjernen avstiver hele bygget mot horisontale krefter.

Frank Hvidsten, prosjektsjef

Belastning fra de utkragede kontordeler balanseres i stålkonstruksjoner imellom byggets sider. Dette krever at horisontale krefter føres gjennom kjernen for å oppnå balanse. Stålkonstruksjoner er prefabrikkerte og monteres på byggeplass. Stålkonstruksjon bygges med overhøyde og geometri kontrolleres kontinuerlig for å ivareta engangsdeformasjoner
fra egenvekt

– Det er strenge krav til utførelsen på stålet. Vi prøvemonterer på verkstedet for å se at tilpasningene blir riktige. Det er opp til 43 bolter på det meste i ett knutepunkt. Med dimensjon M 36 som er ganske solide dimensjoner som helst bør passe.

Torger Rustand, prosjektleder