HD – hulldekke

test test

Hulldekker er forspente dekkelementer og benyttes mest i tak og dekker i ulike type bolig-, kontor- og forretningsbygg, men også som etasjeskiller i industribygg og driftsbygninger. Hule, langsgående kanaler sørger for lettere vekt enn andre tilsvarende elementer.

De benyttes på bæresystemer av betongelementer, stål, plasstøpt betong eller murverk. Hulldekker reduserer behovet for kostbare himlinger og kan males direkte med begrenset behov for sparkling. Kanalene kan brukes til fremføring av el- og VVS-installasjoner og kan erstatte fordelingskanaler for ventilasjons- og varmesystemer som utnytter varmelagringsmulighetene i tak og etasjeskillere.

Hulldekker produseres med langsgående forspent armering og har stor spennvidde. Dette er det eneste tak og dekkelement som ikke har armering i bredderetningen. Normal brannmotstandstid for standard hulldekk vil være 60 minutter, men høyere brannklasser kan leveres.

Bæreevnen til hulldekker er stor. Lastkapasitet for de ulike hulldekketverrsnitt fås oppgitt hos vår konstruksjonsavdeling.