Sølvparken og Sølvknuten

Byggherre:Stor Oslo Eiendom
Byggeår:Montasje bygg: nov. 2019 – mai 2020
Montasje gangbru: mai 2021
Entreprenør:Veidekke Bygg
Kontraktsum:52 MNOK
Levert areal:11.458 m2 hulldekker
Levert total:betong inkl. hulldekk: 16.680 tonn
stål: 130 tonn

Sølvparken er et bygg kombinert av parkeringsarealer, næringsarealer og tre boligblokker i ulik høyde på toppen. Næringsarealene holder BREEAM-sertififering «Very good» og har et bæresystem i stål og betong. Boligene er bygget i stål med hulldekker som etasjeskillere.

Montasjen ble gjennomført med tidvis 4 montasjelag som stilte høye krav til koordinering for logistikk og utførelse på byggeplass. Gangbroen over gamle E134 ble montert våren 2021, og forbinder det nye Sølvparken med Stortorget og resten av Kongsberg Sentrum.