Produksjon av betongelementer med solenergi fra eget tak

Loe Betongelementer AS og Loe Rørprodukter AS installerer solceller på 4.000 kvadratmeter med takareal. Nå produseres betongelementer ved hjelp av solenergi.

346.000 kilowattime årlig skal de nye solcelleanleggene produsere totalt.

Rundt 1.000 solcellepaneler, fordelt på over 2.000 kvadratmeter, er allerede installert på fabrikken til Loe Betongelementer AS i Steinberg. Solcelleanlegget hos Loe Rørprodukter AS i Hokksund er i drift også og ble bygget på en ny produksjonshall på 1.700 kvadratmeter.

– Solcelleanlegget i Steinberg har vært i drift siden juli, og er så langt koblet til to av avdelingene i fabrikken. Vi bruker solenergi til produksjonen i det vi kaller avdeling 60. Det er der vi produserer vegg- og fasadeelementer. Vi produserer 19 vegger daglig i avdelingen, med rundt 45 kubikk betong totalt, sier vedlikeholdsleder Øystein Høgmoen i Loe Betongelementer AS.

– På gode soldager vil anlegget også produsere strøm til avdeling 30, som er den største på fabrikken. Der produserer vi hulldekker, hvor det går med rundt 200 kubikk betong daglig, legger han til.

Unngår høyere nettleie

Høgmoen anslår at solcelleanlegget dekker rundt 30 prosent av det totale strømbehovet på anlegget. Overskuddsstrøm går inntil videre ut på det lokale strømnettet.

– På sikt vil vi vurdere å bygge ut solcelleanlegget og trekke strømkabler til flere deler av fabrikken. Vi vil også vurderer å bygge ut anlegget med batteribank. Det vil gjøre det mulig å lade opp batteriene på dagtid, og bruke strømmen på kvelden.

Rundt 1.000 solcellepaneler er fordelt på over 2.000 kvadratmeter. Nedenfor produseres betongelementene.

– Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta å spare inn investeringen, for strømprisen varierer veldig. Den var ekstremt høy for et halvt års tid siden, mens for bare noen uker siden var den nærmest gratis. Vi er likevel ikke i tvil om at dette er en god og lønnsom investering, sier han og fortsetter:

– Strømmen har i perioder vært veldig dyr, og med høyt produksjonsnivå når vi et høyt strømforbruk på over 200 kilowattime per dag. Da må vi også betale høyere nettleie. Solceller er et godt virkemiddel for å få forbruket under den toppen. Da belaster vi strømnettet mindre og får mindre nettleie og strømutgifter generelt.

Bærekraftstrategi

Investeringen i solenergi er en del av Loe-konsernets bærekraftstrategi, kalt Loe Impact. Strategien går på å redusere utslipp, avfall og forbruk av materialer og energi, samt legge om til fornybar energi.

Det er selskapet PV Solar som er leverandør av solcelleanleggene.

– Vi har hatt god dialog med PV Solar siden før pandemien, men dessverre fikk prosjektet en bråstopp i mars for to år siden. Prosjektene er nå ute av skuffen igjen og realiseres i år. Vi er glade for at det ble en lokal leverandør som stod igjen til slutt, sier daglig leder Geir Høybråten i Loe Betongelementer AS i en pressemelding.

– Vi setter stor pris på at Loe-selskapene bevisst velger en lokal leverandør til disse prosjektene og med det sikrer at den totale verdiskapningen tilkommer lokale selskap. PV Solar er totalleverandør av solcelleanlegg til næringsbygg og kontraktene med Loe vil sikre videre vekst i selskapet, samt fremme lokal satsing og kompetanse på solenergi i et sterkt voksende marked, sier daglig leder Bengt Morten Olufsen i PV Solar i meldingen.