Nye Jordal Amfi

Byggherre Kultur og idrettsbygg Oslo
Byggeår2018-2020
Entreprenør NCC anlegg AS
Kontraktsum 52 mill
Levert areal 13 000 kvm
Tribuneplasser5 500 plasser

Nye Jordan amfi ligger i Oslo og er en hovedarena for ishockey. Prosjektet var meget spennende med sin utfordrende og komplekse geometri, der hallens fasade er formet som en ellipse. Vegger i trappe/heissjakter og tekniske sjakter ble utført buede for å følge fasadens geometri.

Den moderne ishallen på 11 500 kvm, har et prosessanlegg som reduserer energiforbruket til en tredjedel av tidligere forbruk. Ved hjelp av solcellepaneler, grønt tak og 30 energi-brønner blir ishallen både energieffektiv og klimavennlig.

Tribune elementene, som følger bygningens geometri, har en varierende stigning for å gi optimale siktlinjer for opptil 5 500 tilskuere. En stor del av betongkonstruksjonene som vegger og søyler står med synlige og ubehandlede overflater i det ferdige bygget.