Kameratårn

Et samarbeidsprosjektet

Kameratårnene er et samarbeids prosjekt hvor Loe Betongelementer AS prosjekterer, Loe Rørprodukter Nord AS produserer og Jaro AS, samt Loe Elementmontasje AS har monteringen.

Loe Betongelementer AS har her prosjektet med DN 2400 STD-kum og DN 3000 IGT-kum med tilpassinger på DN 3000 IGT-kum.

For Loe Rørprodukter Nord AS er dette andre prosjektet i rekken hvor vår løsning på DN 3000 IGT-kum er tilpasset et annet behov enn hva vi leverer til vanlig. Dette viser produktets fleksibilitet hvor produktet er benyttet i både tunnel til det Globale frøhevlet på Svalbard samt flyplasstårn.

Kummene blir støpt med dørutsparinger, en spesialovergang fra DN 3000 til DN 2400 samt en spesialform for pidestall til kamera og utstyr på topp-platen.

I alt skal det leveres 13 Kameratårn. 9 av disse er allerede satt opp, og 4 blir montert i 2022.


Les artikkelen om samarbeidsprosjektet på VA-forum, fagmagasinet for VA-bransjen

https://www.bygg.no/bygger-flytarn-av-betongkummer/1454938!/