CORONAVIRUS – Interne tiltak

I Loe-konsernet følger vi utviklingen av Coronautbruddet tett og har igangsatt forebyggende tiltak i tråd med Helsedirektorats anbefalinger og myndighetenes råd. All fysisk møtevirksomhet og fabrikkbesøk er avlyst. Vi oppfordrer alle besøkende/leverandører som allikevel kommer til oss til å vise hensyn, ta kontakt med vår resepsjon på telefon 32 27 40 00 eller vår salgs-/konstruksjonsavdeling før ankomst og for informasjon.

Selvfølgelig holder vi god kontakt med våre kunder og leverandører via telefon, e-post eller andre digitale kommunikasjonskanaler.

Produksjonen av betongvarene går foreløpig som normalt, og vi er per i dag ikke kjent med omstendigheter ifb. Coronaviruset som kan forhindre eller forsinke vår produksjons- eller leveringsevne.

Siden dette er en spesiell situasjon for hele landet støtter vi i Loe de strenge tiltakene myndighetene har pålagt alle. Hver og en kan bidra etter best evne til den nasjonale dugnaden for å gjøre denne alvorlige situasjonen så kortvarig som mulig.

Vi skal holde våre kunder oppdaterte om endringer som evt. kan påvirke daglig drift og forretningene ytterligere.