Saltaksformede ribbeplater

Produktbeskrivelse

Det skilles mellom to ulike typer forspente ST elementer:
- ST element som har en ribbe
- SDT elementer som har to ribber

Elementenes utformig muliggjør store søylefrie spenn med lav konstruksjonshøyde og gode muligheter for utsparing for overlys og ventilasjon. Undersiden er glatt og oversiden er brettskurt. De kan også leveres med innstøpte akustiske plater på undersiden.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle manglende informasjon siden siste oppdatering.