Hulldekker

Produktbeskrivelse

Hulldekker benyttes som etasjeskiller. Hule, langsgående kanaler sørger for lettere vekt enn andre tilsvarende elementer. Produseres med langsgående forspent armering og har stor spennvidde, dette er det eneste tak og dekkelement som ikke har armering i bredderetningen. De benyttes på bæresystemer av betongelementer, stål, plasstøpt betong eller murverk. Hulldekker reduserer behovet for himlinger, og kan males direkte, eller med begrenset behov for sparkling. Kanalene kan brukes til fremføring av el- og VVS-installasjoner, og kan erstatte fordelingskanaler for ventilasjons- og varmesystemer som utnytter varmelagringsmulighetene i tak og etasjeskillere.

Bæreevnen til hulldekker er stor. Lastkapasitet for de ulike hulldekketverrsnitt fås oppgitt hos vår konstruksjonsavdeling.

Vi produserer ca. 200 000 m2 med hulldekk årlig. Maskinparken er bred og vi har høy kvalitet på vår produksjon.

 

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle manglende informasjon siden siste oppdatering.