Fasade

Produktbeskrivelse

Fasade er byggets ytre utforming. Vi produserer både massive og isolerte fasader. Overflate design tilpasses etter ønske fra våre kunder.

Massiv fasade - uisolert

Benyttes som fasade utenpå en isolert vegg. Det monteres og forankres i bakenforliggende bæresystem.

Isolert fasade

Sandwitch konstruksjon med isolerende materiale mellom to betongskiver. Mengden isolasjon varierer etter u-kravene som er satt på bygget. Utvendig betongskive utgjør byggets fasade, mens innvendig betongskive er den bærende konstruksjonen i elementet.

 

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle manglende informasjon siden siste oppdatering.