Montasje

Våre leverandører har mange års erfaring innen montering. De er sertifisert innen både kranføring og innen montering av betongelementer og innen montering av stålkonstruksjoner. Myndighetene har satt krav til dokumentasjon av montering. Gjennom sin interne kvalitetssikring, gjennom kontroll av Loe Betongelementers montasjeleder og gjennom kontroll av hovedentreprenørs byggeleder gjennomgår montasjearbeidet grundig kontroll og kvalitetssikring.

Vi har en egen, liten avdeling for flikk- og etterarbeider, det oppstår av og til skader på elementer i forbindelse med transport, montering eller annen byggevirksomhet. Våre servicemedarbeider er svært flinke til å utbedre skader som har oppstått på elementer. Gjennom mange års erfaring har bedriften gode forutsetninger for å kunne utbedre feil og skader på en tilfredsstillende og trygg måte.