Konstruksjonsavdelingen

Prosjekt-/ konstruksjonsavdelingen

Avdelingen består av over 20 ingeniører og sivilingeniører med høy kompetanse innen prosjektering både av betongkonstruksjoner og stålkonstruksjoner. Avdelingen jobber både med prosjektledelse, prosjektutvikling og konstruksjon i alle typer prosjekter fra store kontor – og forretningsbygg, og stadionanlegg , til mindre prosjekter som eneboliger og garasjer.

Avdelingen har meget moderne programvare og utstyr. Avansert 3D- modellering i  Tekla er vårt hovedverktøy, som benyttes i prosjektering, detaljering og generering av produksjonstegninger. På større prosjekter jobber vi i team som alle jobber i den samme modellen. Modellen kan også utveksles med andre prosjekterende som arkitekter og rådgivende ingeniører. Programmet benyttes også integrert mot vår database for logistikk og produksjonsplanlegging, samt at 3D modellene benyttes i vår montasjeledelse på byggeplass. Vi har også 2D og 3D analyseprogram for dimensjonering og analyse, både av enkeltelementer og hele bærestrukturer.


Frank Hvidsten er leder for konstruksjonsavdelingen.