Fordeler ved å velge betong

Hvorfor betongelementer?

Materialet

Betong er et materiale som gir produkter av høy kvalitet. Det er lett å forme under produksjon og det er bare fantasien som sette grenser for utforming av form, overflate, profilering og farger. Ser man på livstidskostnadene på et bygg, kommer betongelementer klart best ut. Selv i vårt aggressive nordiske klima kreves det minimalt med vedlikehold. Betongelementer tåler mekaniske påkjenninger bedre enn de fleste materialer.

Trygghet

Betongelementer produseres nå innendørs i moderne produksjonslokaler, noe som sørger for en jevn produksjon, uavhengig av klima. Stabiliteten i produksjon gjør at vi alltid leverer høy kvalitet og nøyaktighet på våre betongelementer. Dette åpner for lavere materialforbruk og høyere bestandighet, enn hos plassutførte konstruksjoner.

Økonomi

Den jevne produksjonen vår gir ingen eller små forsinkelser på leveransene, dette fremmer en kortere byggetid. På et stort bygg med en entreprisekostnad på 15 mill., er det mulig å spare inntil 3 måneders byggetid i forhold til et plasstøpt bygg. Dette tilsvarer reduserte bygg kostnader, og økte inntekter av størrelsesorden 0,5 mill. Man sparer da penger på byggelånsrenter, kranleie og personell, i tillegg til at man tidligere får inn leieinntekter. I det lange løp sparer byggherren mer gjennom reduserte års kostnader på vedlikehold, oppvarming/avkjøling og lavere forsikringspremie.

Miljø

Bruk av betong fremfor plast eller tre har så mange fordeler at det måtte få en egen seksjon, den finner du her. Stikkord er at det er et miljøskånsomt materiale gjennom hele livsløpet, bygg gir lav fyringskostnader, og fremmer et godt arbeidsmiljø.