Vitaminveien 11 - Spesialproduksjon av bjelker

Skrevet den 9. mars 2017

For storprosjektet Vitaminveien 11 i Oslo ble det nå produsert spesielle bjelker til kinosalen med noen utmerkede egenskaper.  Bjelkene måler bl. a. 26 m i lengden og 2 meter i høyden. Spesialproduksjonen ble utført etter prosjektering av våre ingeniører fra Prosjekt-/  konstruksjonsavdelingen, og brukes i stedet for stålbjelker.

Den spesialtilpassete formen til bjelkene ble bygget på avdelingen for forspente elementer. I bunnen av bjelken ble det forspent 48 wire med ca. 16 tonns belastning for hver, i toppen 2 wire med ca. 12 tonns belastning for hver.   Det er 10 000 kN (1000 tonn) pr spennbukk, som det er tre av i hver ende.

 

Lengde: 26075 mm
Høyde: 2000 mm
Vekt. ca. 43 tonn
Armering i bjelken: ca. 5,2 tonn
Samlet oppspenning wire: ca. 788 tonn
Betongkvalitet: B85 M40

 

Forskaling avformet etter ca. 5 timer i fabrikk - Betongfasthet etter 5 timer:     ca. 50 MPa

 

Den første bjelken ble onsdag, 08.03.2017 fraktet med Element- og Spesialtransport fra fabrikken Steinberg til byggeplassen i Oslo.  Totalvekt for tungtransporten med bil, tilhenger og spesialbjelke kom til sammen på ca. 70 tonn.

Til tross for snøvær ble transporten og montasjen utført i henhold til forskrifter, på trygt og profesjonelt måte fra alle involverte medarbeiderne. Per i dag jobber tre montasjelag i skift for å bygge dette ambisiøse prosjektet.