Travel-lift sertifisert

Skrevet den 6. november 2013

Vår nye travel-lift med fire hjul drift er nå endelig ferdig montert, og løfter etter offisiell sertifisering betongelementer med en egenvekt opptil 46 tonn. Dette gir forbedret muligheter for lagring, løfting og lasting av prefab elementer. Stadig økende produksjonskapasitet krever også en videre utvikling av et koordinert lagersystem som et ledd i en fungerende logistikk.