STORE INVESTERINGER

Skrevet den 17. januar 2013

Loe Betongelementer AS skal bygge «Europas mest moderne hulldekkefabrikk»! Etter vurdering at utvidelses- og vekstmuligheter på fabrikken i Hokksund er for liten ble etter en periode av planlegging en tomt på Kløftefoss i Modum kommune valgt for den ny produksjonssted.  Den nåværende trenden i bygg bransjen henviser til en enorm etterspørsel etter prefabrikkerte betongelementer i fremtida, og for å være konkurransedyktig og for å imot komme markeds stadig økende behov har vi bestemt oss for å stor investere i topp moderne produksjonsanlegg.  Produksjonskapasitet økes da betraktelig og vil ha 600.000 qm per året. Planlagt er at den nye moderne fabrikken står klar til produksjon rundt 2018. Les også artikkelen i "Byggeindustrien". Vi synes dette er gode utsikter for fremtiden!