Velferdsbygg og ny kranbane på «Gamle Rør»

Skrevet den 18. oktober 2013

Endringene som foretas under modernisering og utvidelsen av det tidligere «Rørprodukter»-område blir nå mer og mer synlige. I løpet av sommeren ble det etablert en ny velferdsbygg med moderne kjøkken samt spiserom som samtidig kan brukes for møter og gjennomføring av diverse kurs. De nye vaskerommene med garderobene brukes ivrig av våre produksjonsmedarbeidere.

Grunnen for utvidelsen av akkurat denne avdelingen, er en stadig økende etterspørsel etter forspente og slakkarmerte betongelementer. Kompleksiteten og kravene til denne type av elementer blir stadig høyere. Det er her på «Avd. 40 – Forspente elementer», hvor vi bl. a. produserer lav flens bjelker, spesialtilpassete takelementer og mye mer.

På uteområdet monteres i disse dager i tillegg en ny kranbane med kaltlager for bedre lagringskapasitet.