NS-EN ISO 14001:2015 Miljøsertifisering

Skrevet den 29. september 2017

Loe Betongelementer AS har oppnådd sertifisering innen NS-EN ISO 14001:2015 Miljøstyring.

De senere år har fokuset på miljøet økt mer og mer, ikke bare i byggebransjen. For oss som produsent og leverandør av betongelementer betyr dette også økende krav av kunder og samarbeidspartner i forhold til miljø og samfunnsansvar.

Gjennom sertifiseringsprosessen har vi jobbet mye med systematisk arbeid mot en helhetlig politikk og miljøstyring av arbeidsprosesser. Vi har nå lagt grunnlag for å imøtekomme de økende kravene og kan dokumentere at vi arbeider målrettet med miljøspørsmål og et kontinuerlig forbedringsarbeid.

En til tider krevende prosess med mye læring og systematisk arbeid har ført oss til første mål: sertifisering. Nå starter den virkelige oppgaven, med å gjennomføre kontinuerlige forbedringer slik standarden legger opp til.