Fokus på HMS

Skrevet den 14. mars 2016

Loe arrangerte fredag 11. mars den årlige HMS-dagen for alle ansatte i Loe Elementmontasje AS, montasjeledere i Loe Betongelementer AS og for Element og Spesialtransport.

Fokus holdes på HMS-utfordringer på byggeplasser, transport og samarbeidet med byggherrer, entreprenører og kolleger. Vi mener det er viktig å sette fokus på forebyggende HMS-arbeid, og sikker arbeidsdag for alle våre ansatte. På den måten søker vi å unngå ulykker og uønskede hendelser.

Deler av dagen gikk også med til opplæring i stempling/staging og beregninger av elementkrefter.