Rortunet - Slemmestad

Skrevet den 16. august 2020

Prosjekt:  Rortunet i Slemmestad
Bruksområde:  Bolig- og næringsbygg
Entreprenør:  Insenti AS

Rortunet senter ligger i hjertet av Slemmestad, kystbyen ved Olsofjorden som opplever for tiden stor utvikling og tilflyting i forbindelse med stedsutvikling «Slemmestad 2020».

Byggeprosessen for nytt kjøpesenter med boliger og parkering er fordelt på 5 byggetrinn.

Bygget har 2 etasjer med næringsarealer på ca. 20.000 kvm, og på toppen bygges 5 boligblokker på til sammen ca. 10.000 kvm. I forlengelsen av bygget settes det opp et parkeringshus over 5 plan på til sammen ca. 20.000 kvm. Arealet på taket skal benyttes som fellesareal for allmenheten med adkomst fra Sundbyveien/Slemmestadveien.

Montasjen med hovedsakelig 2 montasjelag går etter plan, og første delen av næringsbygget med 3 boligblokker er ferdig montert. Siste delen av næringsbygget begynner å reise seg. På toppen gjenstår det montasjen av ytterligere 2 boligblokker. Hele prosjektet er planlagt ferdig jannuar 2021.

 

Hulldekker  ca. 52.000 kvm
Kompakte dekker / balkonger  ca. 3.500 kvm
Vegger  ca. 6.000 kvm
Søyler / bjelker  ca. 6.000 tonn
Stålkonstruksjoner  ca. 550 tonn

 

For mer informasjon om Rortunet senteret og byggeprosessen - klikk her.
Oversiktsbilde er lånt fra hjemmeside til vår samarbeidspartner Insenti.