Nye Jordal Amfi

Skrevet den 23. august 2018

Prosjekt: Nye Jordal Amfi
Bruksområde: Idrettsanlegg, ishall for bredde- og eliteidrett
Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Entreprenør: NCC
Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter AS

 

Oslo kommune bygger en ny hovedarena for ishockey på Jordal for både elite- og breddeidretten. Gamle Jordal Amfi fra vinter-OL i 1952 ble revet fordi arenaen holdt ikke lenger tilfredsstillende standard for dagens bruk. Den nye ishallen bygges i den samme sentrale plasseringen med moderne fasiliteter og arealer til publikum, daglig drift, servering, møtevirksomhet, øvrige idrettsfunksjoner og media. Til dette ambisiøse prosjektet leverer vi spesialtilpassede prefab elementer i betong og stål. Nye Jordal Amfi byr på spesielle utfordringer til konstruksjon, produksjon og montasje som f.eks. buede vegger med ulik radius, buede tribuner der hver tribunerekke har både forskjellig bue og forskjellig opptrinn og inntrinn. Noen av veggelementer er nesten 14 m høye.

Følg byggeprossessen via webkamera fra Oslo kommune - her.

 

Hulldekker: ca. 5.700 kvm
Massive dekker: ca. 1.200 kvm
Bjelker: ca. 80 stk.
Søyler: ca. 540 stk.
Vegger: ca. 4.450 kvm
Trapper: ca. 195 kvm
Tribunelementer: ca. 1.290 kvm

 

Illustrasjonsbilder fra Hille Melbye Arkitekter AS