Lunden 25 i Oslo

Skrevet den 8. juni 2018

Prosjekt: Lunden 25
Bruksområde: Leiligheter
Entreprenør: Strukta AS
Arkitekt: Fossen og Aasen AS

Lunden 25 er et nytt boligprosjekt lokalisert på Vollebekk i Oslo. På et areal på ca. 15.000 kva skal det bygges 210 nye leiligheter med underjordisk parkeringskjeller fordelt på flere tun. Prosjektet hadde oppstart i begynnelse av 2018 og forventes ferdig i 2019/2020. Arbeidene skal fysisk igangsettes Q1 2018. Byggherre er Lunden 25 AS.

 

Hulldekker ca. 8100 kvm
Veggelementer ca. 2560 kvm
Bjelker og søyler ca. 100 stk.
Trapper ca. 90 stk.
Balkonger ca. 50 stk.

Illustrasjonsbilder: Lunden 25 AS