Videreutdanning

På Høyskolen i Østfold tilbys det et nettbasert studie innen Dimensjonering av Betongelementer. Studiet starter med en samling på Fredrikstad, og er videre nettbasert over to semester. Studiet gir 10 studiepoeng.

Dette er et studie for deg som er er interessert i å lære å dimensjonere knutepunkter, forbindelser, samt andre forhold som er spesielt for konstruksjoner der betongelementer brukes, eller der betongelementer inngår som en del av et hybrid byggesystem. Etter gjennomført studium vil du være godt kvalifisert for å arbeide som konstruktør hos betongelementleverandørene og hos tekniske rådgivere som prosjekterer for industriell bygging. Etter at du har skaffet deg noe praksis og et kortere tilleggskurs, vil du for eks. kunne være montasjeleder på byggeplass, hvis du ønsker deg en mer operativ jobb.

Studiet er i samarbeid med Betongelementforeningen.
Les mer om studiet her.