Fokus på SIKKERHET

HMS dokument - policy og målsetninger

Loe Konsernet setter Helse, Miljø og Sikkerhet i første rekke. Dette fortjener våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere.

Null skade på personell, miljø og materiell er et mål for Loe Konsernet sine aktiviteter. Nullvisjonen er et styrende element og langsiktig strategisk målsetning i hele Loe Konsernet. Alle ulykker kan derfor forebygges, slik at målet er null skader og ulykker. Dette forutsetter ansvarliggjøring i alle ledd og kontinuerlig vektlegging av risikostyring, forebygging og læring. Det er derfor viktig å tenke helse, miljø og sikkerhet i hele vår verdikjede. Lover, regler og rutiner betyr mye for vår atferd, men de fritar ikke den enkelte fra å ta et personlig ansvar i arbeidet med HMS.

 

HMS-strategi

Vi setter krav til tydelig, synlig og proaktiv ledelse på alle nivåer i vår organisasjon.

 

Alle i Loe Konsernet skal bidra til å: